Van Dalen

HENGELO – Lelietje-vandalisme in eigen tuin. Uit de tuin van Ons Gra.

Wat dan eindelijk de gelegenheid biedt haar authentieke -premievrije- polis te laten zien. De voorwaarden en features worden in sierlijke banners vermeld: vrijstelling van premiebetaling bij ziekte, werkloosheid, werkstaking, uitsluiting. Gezinsvermeerdering, aandeel in de winst. Juridisch waterdicht, met de aan de ommezijde dezer vermelde voorwaarden.
Wie wist nog dat Concordia (“Lekker lage premieies..”) werd opgericht door Den bond van R.K. werkliedenvereenigingen in het aartsbisdom Utrecht, werkliedenvereeniging vakvereniging drankbestrijding enz.
Kom daar nog maar eens om met fundamentalist kardinaal Eijk, die lekker bezig is ieder restje Twents kerkdorp te slopen in de tijdgeest van premier Rutte.

Iedere maand van 1 februari 1929 tot 1 februari 1954 was fl. 0,26 verschuldigd, totaal fl.75,-, waartegen deze U.A. wel fl. 200,- wilde uitkeren. Goeie deal.
De verzekering keerde vorig jaar keurig uit, zij het niet helemaal voldoende om alle kosten te dekken.