I got a Nikon camera.
I love to take a photograph.

Let’s go

Zon! Dat betekent dat de planten los mogen gaan. Aldus geschiedde. En Mies zag, tegen de zon in, dat het allemaal wel goed zit.