Op rolletjes

‘S-GRAVENHAGE – Als er toch werk gemaakt moet worden van het cancelen van alles dat ooit precies de tijdgeest weergaf, blijft er van de Baedeker-reeks niet veel over.

Eerst, voordat er aandacht aan het huishouden op rolletje kan worden besteed, is er een woord vooraf met een dikke disclaimer als verontschuldiging voor de productplacement in de serie, noodzakelijke te accepteren cookies avant-la-lettre, van de wc-eend zelve.

Het zal u misschien opvallen dat in sommige Baedeker-delen meer dan eens fabrieksmerken worden genoemd. Dit zou bij u de indruk kunnen wekken dat de voorlichting die u krijgt, niet helemaal objectief is. Daarom willen wii u graag de verzekering geven dat die vrees volkomen ongegrond is.

Wanneer wij produkten van bepaalde fabrieken aanbevelen of daarvan foto’s publiceren, spelen daarbij geen andere motieven een rol dan de wens u zo goed mogelijk te informeren over water in ons land op dit bepaalde terrein te koop is.

De ervaring van vele jaren heeft ons geleerd dat wij onze voorlichtende taak niet naar behoren kunnen vervullen wanneer wij angstvallig vermijden man en paard – in dit geval: merk en fabriek – te noemen. Dat geldt speciaal in deze tijd, nu het mogelijk blijkt te zijn twee onderling in kwaliteit zeer uiteenlopende produkten en nagenoeg gelijk uiterlijk te geven.

Wij willen zeker niet beweren dat er behalve de merk-artikelen die in de Baedeker worden genoemd, niet ook nog andere zouden zijn, éven goed en éven duurzaam.

Wat wij wel durven beweren is, dat wij er niet lichtvaardig toe overgaan artikelen aan te bevelen. Wij hebben er dan of zelf ervaring mee, of ze zijn beproefd en goedgekeurd door bevogde instanties.

Het welbekende maar nog steeds geliefde “Brabants bont” en een modern servies, beide van de N.V. Koninklijke Sphinx-Céramique, Maastricht.

De inhoud doorstaat de tand des tijds verder glansrijk, te beginnen met het tijdloze De Leiding van het Huishouden, Hoofdstuk 1.