Let’s go

Zon! Dat betekent dat de planten los mogen gaan. Aldus geschiedde.

En Mies zag, tegen de zon in, dat het allemaal wel goed zit.