Familie Annink, Borne ca 1940. Gekleurd met palette.fm

Achteraan van links naar rechts:
Gerard (1927-1974)
Wim (1930-1955)
Johan (1892-1971)
Johanna (1897-1949)
Gerda (1929-2022)
Ben (1926-1987)

Vooraan van links naar rechts:
Annie (1935) [staand]
Herman (1932-2015) [zittend]
Fons (1937-2022) [staand]
Johan (1931-1999) [zittend]
Trees (1938-1987) [staand]
Marietje (1934-1988) [zittend]
Hennie (1933-1996) [zittend]

Op basis van de jaartallen en wat overlevering kun het in zwart-wit retrospectief een beetje samenvatten. In de periode 1926-1938 werd er ongeveer jaarlijks een broertje of zusje gebaard. In1943 was er -moeder was inmiddels 46- nog een doodgeboren zoontje. Moeder werd 52 jaar en 7 maanden en mag verdacht worden van het dragen van het BRCA1-gen, waar dochter en kleindochters van zonen aan overleden.

Hier een latere versie van datzelfde gezelschap, ingekleurd en de AI begrijpt nog niet zo goed dat kledingstukken in die tijd waarschijnlijker dezelfde effen kleur hebben, maar dat maakt me niet zo veel uit. Moeder is hier inmiddels overleden (1949) en Wim mogelijk ook (1955) hoewel er ook gezinsleden in Nederlands-Indie vochten. Begin jaren 50 zal dit zijn geweest. Later is dit het gezelschap:

We gaan een generatie terug:

Hier wordt het lastiger. Het vermoeden op grond van de gelaatstrekken bestaat dat de derde van links de eerder genoemde Johan (Gradus Johannes) zou kunnen zijn, dan zou dit het gezin van Bernard Annink (1867-1955) en Grada Oink (1863-1945) zijn. Die hadden oorspronkelijk 10* kinderen waarvan het jongste meisje Grada, in 1903 werd geboren. Het ogenschijnlijk jongste jongetje zou dan in 1901 geboren Hendrikus Josef moeten zijn, maar ook overleed Anna op bijna 11-jarige leeftijd in 1907, dus zijn er eigenlijk nog maar 9 kinderen in deze periode. Grada was fabrieksarbeider, maar zo ziet deze moeder er niet uit.
Veel twijfels dus, maar de foto zat in de nalatenschap en we herkennen wat onmiskenbare familietrekken. Als het inderdaad dit gezin Annink is, zou het omstreeks 1920 zijn. We doen het er mee tot er een tegendeel wordt gevonden.
Update: bevestigd!

Wel vastgesteld is dat dit hieronder Gradus Johannes Annink is, Johan van’t iezer’n buis, landbouwer. Foto tegelijk met de groepsfoto hierboven gemaakt, hij is hier rond de 60 jaar.