VEERE – Dit is dus geen raaf, kraai of roek. Een kauw.