Vogelkwartier 1946-2013

Even iets geheel anders. Vanochtend erkende wethouder Erik “en vooral dat het gemeentebestuur u weer centraal stelt en niet zichzelf” Lievers van de partij waarop ik ook lokaal gestemd heb dat de welzijns-subsidie aan wijkcentrum ’t Vogelkwartier (en het denksportcentrum) met ingang van 2014 wordt gestopt.

Nu was ik toevallig van 2005 tot 2010 bestuurslid van deze stichting. Die periode kenmerkte zich door een toenmalig wethouder tegenwoordig ex-voorzitter Groen-Links Henk Nijhof met Hengelose roots die een oplossing zocht voor een bestuurlijk probleem in het buurtcentrum van de belendende wijk Klein Driene, een daaraan tegen de stroom in meewerkend bestuur van ’t Vogelkwartier dat eieren voor zijn geld moest kiezen en een klein peloton disfunctionerende Hengelose ambtenaren.

4 oktober 2007: het bestuur draagt het gebouw over aan de gemeente

Voor deze fusie werd een PvE opgesteld waaraan het bestaande gebouw van ’t Vogelkwartier moest voldoen om de functies van het sluitende buurtcentrum te kunnen overnemen. Er was jongerenwerk van Scala, een absurd gesubsidieerd digitaal trapveld van Roger van Boxtel (inclusief noodstroomvoorziening) en zo nog wat zaken die ruimte vergden wat het gebouw van ’t Vogelkwartier niet had.

’t Vogelkwartier was op dat moment een bruisende organisatie met veel vrijwilligers. Peuterjuffen, beheerders, klussers, activiteitenmoeders etc. Voor de buurt, door de buurt, dat idee. Ook de postduivenvereniging, mede verantwoordelijk voor het gegeven dat de speeltuin überhaupt nog bestond, huisde in. Het gebouw was met een lening van de gemeente eigenhandig gebouwd maar de boerderij die er ook al stond was dusdanig vervallen dat deze onbewoonbaar was. Die boerderij opknappen was het idee.

Voorlichtingsavond VK oktober 2007
Nieuwbouw

Beleidsmedewerker Wim Kor, wiens naam ook nu weer onder de brief van de gemeente prijkt, kwam uiteindelijk met het idee dat dat allemaal veel te duur zou worden, en dat voor hetzelfde geld het hele gebouw tegen de vlakte kon en er prachtige “vernieuwbouw” kon worden gepleegd. Enfin: ik hoef hier niet alles te vertellen.

December 2008 was de officiële opening van de nieuwbouw, nadat inmiddels wethouder Oude Alink van spek-en-bonen helemaal niks gedaan had maar wel onsterfelijk werd met het onthullen van de eerste steen. Het gemeentelijk beleid had intussen zijn uitwerking niet gemist: de vrijwillige peuterleidsters die soms al 25 jaar of meer de peuters in de wijk hadden “opgevoed” en derhalve elke aspirant-deugniet in de buurt bij naam kenden werden onder Spring! geprofessionaliseerd en aan strengere regels onderworpen. De vrijwillige “beheerders” (in de wijk rouleerde gewoon de sleutel van het gebouw voor wie het nodig had) werden geschoold en BHV-eisen deden besluiten dat het gebouw qua verantwoordelijkheid alleen nog maar open mocht met een gediplomeerde beheerder. En niet concurreren met de horeca. En.. en.. en..

De stichting ontving relatief veel “wijkwelzijnssubsidie”, die voor het overgrote deel direct weer terug ging naar de gemeente als huur voor het hagelnieuwe gebouw. Wat overbleef was voor de inmiddels CAO-ingeschaalde beheerders, waarmee met een eenvoudig rekensommetje kon worden uitgerekend hoeveel uren per week er ook daadwerkelijk iets kon en mocht in het wijkcentrum. Dat was niet erg veel. De officiële verwachting dat het nieuwe wijkcentrum een rol ging spelen voor de 3 wijken De Noork, Klein Driene en ook Elsbeek geloofde informeel helemaal niemand, en het beleid dat kleine buurthuizen moesten worden vervangen door grotere wijkcentra werd ook vanuit het veld niet onderschreven.

Ontmoeting en participatie zijn belangrijke aspecten die het welzijn in een buurt bepalen. Dit vindt onder andere plaats in wijkwelzijnsvoorzieningen. Op dit moment kennen de buurten twee buurthuizen: het Vogelkwartier in de Noork en het gebouw aan de Cesar Franckstraat in Klein Driene. In 2008 komt er een nieuw wijkcentrum aan de Leeuwerinkstraat. Het Vogelkwartier biedt dan onderdak aan alle wijkgerichte activiteiten. Het exacte programma voor het Vogelkwartier moet nog worden ingevuld en wordt deels aangepast aan de actuele vraag na realisatie. Het nieuwe gebouw van het Vogelkwartier zal zich vooral richten op binnenfuncties. Met de bouw van het nieuwe Vogelkwartier vervalt de welzijnsfunctie in het gebouw aan de Cesar Franckstraat. Er wordt gezocht naar een nieuwe passende invulling voor dit gebouw. Speeltuin ’t Cesar blijft open.
– Ontwikkelingsvisie Klein Driene & De Noork 2008-2020

De postduivenvereniging voldeed niet aan het “wijkgericht” criterium en moest weg en van de laatste spaarcenten van de stichting van vòòr de coup werden nog wat speeltoestellen aangeschaft voor de door de verbouwing kaalgeslagen speeltuin. Op de vraag van wie (lees: voor wiens rekening) de speeltuinen (bij ’t Vogelkwartier èn die van ’t Cesar) eigenlijk waren is tot op de dag van vandaag geen antwoord gegeven: er is geen budget voor.

Het personeel is inmiddels overgegaan naar een niet-functionerend gemeentelijk “werkgeversinstituut” en daarmee uit de welzijnssubsidie verdwenen. En nu is het dus zo ver dat de gemeente onder het mom van bezuinigingen de visie even opzij zet en de resterende wijkwelzijnssubsidie van €75.000 die direct in het vastgoedpotje van de gemeente terechtkomt plus een beetje zonder overleg stopzet. Als er een andere huurder komt is dit daadwerkelijk een papieren besparing, maar tevens een welzijns-achteruitgang voor de Noork.

Er valt nog zoveel over te vertellen, maar kloppen gaat het nooit. En D66 stem ik ook niet meer.