Teloorgang

Je zag het van grote afstand aankomen. Met het verdwijnen van de vrijheden als gevolg van gemeentelijke welzijnsubsidie-eisen verdwenen verantwoordelijkheidsgevoel, spontaniteit en eigen belangeloze initiatieven. Besturen werd verantwoording afleggen, indekken, bewaken en benadrukken wat er vooral niet mag. Veiligheidseisen, horeca-angst voor valse concurrentie, professionalisering en CAO-beloning: het uiteindelijke effect is het tegengestelde van wat Het Beleid achter de spreadsheets ongetwijfeld beoogd had.

Concreet resultaat is dat morgen het jaarlijkse volleybaltoernooi van ’t Vogelkwartier niet door gaat. Afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Waar er in 2004 -toen er nog een simpel maar eigenhandig gebouwd buurtcentrum annex peuterspeelzaal stond- nog 25 volwassenenteams en 4 jeugdteams een geweldige dag beleefden die de cohesie in de buurt weer zeker voor een jaar borgde, was het vorig jaar -bij inmiddels een fonkelnieuw multifunctionele wijkaccommodatie- met 10 teams en 1 afgezegd jeugdteam al een sneue bedoening waar geld bij moest. Eten en drinken werd veelal zelf meegenomen en amper aan de organisatie gegund, en de lokale middenstanders droegen hun steentjes in natura niet bij,  waren zelfs niet benaderd afwezig, op de scholen was niet geronseld.

Als je het warm houdt door veel contacten in de buurt kun je voor de helft teren op de reputatie van het voorgaande jaar. Doe je dat niet, dan is er binnen drie jaar niks meer over van wat eens een jaarlijks hoogtepunt van de wijk was. Waar veel mensen sportief bezig waren maar zelf ook een handje meehielpen.
Het wordt weer eens tijd voor enthousiaste vrijwilligers die gestimuleerd worden, zich echt willen inzetten voor het doel en de ruimte tussen de regels krijgen of pakken. Wie betaalt, bepaalt, maar vrijwilligerswerk moet niet betaald maar beloond worden, en kan dus zijn eigen ruimte creëren. Met belangeloosheid en gezamenlijk belang in het vaandel, en toewijding. Het is niet wat de gemeente Hengelo met zijn beleid heeft bedoeld, maar iedereen snapte wel dat het zo zou uitpakken.

Daar moet het dus veranderen, wie pakt het op!