Verschillend

Ja, dat was vroeger allemaal wel anders! Maar we waren anders ook wel blij.