i.v.m. waterorgel

Kijk, je hóéft het in principe niet uit te leggen, maar kennelijk is het spookbeeld van verstrikte haakjes en dobbers nodig om effectief te zijn.