Om zo alles lekker bloot te kunnen leggen pompen we eerst al het water weg. Dat duurt even, en in de tussentijd kun je je indenken dat je in de jachthaven licht. Pokkepokkepokkepokke. De parkeermisère valt mee; is dan iedereen aan het skiën?