Er bleken toch nog eigen beelden. Het was hier gelukkig met een paar uur weer weg.