Ergens in de afgelopen 35 jaar moet de gemeente Hulst beseft hebben dat er wel degelijk een pelgrimsstaf met dito tas tot Den Vos’ uitrusting zou moeten behoren, òf het vandalisme was in Zeeuws Vlaanderen in de jaren 70 al ver ontwikkeld. Hoe dan ook: de avontuurlijke, stoere stok van Reynaerde is nu een staf. Over machtsvertoon en corruptie in de 12e eeuw:

– het niet handelen volgens de kerkelijke regels (maar waarschijnlijk ook het ‘slecht zijn’) leidt tot een pauselijke ban en excommunicatie (deken Herman doet Rein voor de voltallige synode in de ban). Om dit teniet te doen (of eigenlijk: zorgen dat God weer genade zou tonen bij de Hemelvaart) wordt gesteld dat het noodzakelijk is vergiffenis te vragen in Rome en daarna door te reizen naar het Heilige Land (r. 2719 ev.). Hiervoor moet Reinaert een pelgrimstaf en -tas ontvangen in combinatie met een gebed. De kapelaan weigert de koning: ” Heer, dat mag ik niet doen. Reinaert heeft zelf erkend dat hij in de ban is gedaan” (r. 2950). De koning antwoordt: “Wat geeft dat? Meester Jufroet leert ons het volgende. Zelfs als iemand zoveel zonden heeft bedreven als alle mensen samen, dan nog kan hij zichzelf daarvan zuiveren door voortaan alle zonden na te laten, te biechten en als boetedoening naar het Heilige Land te gaan” (r. 2955). De kapelaan eist dat de koning de verantwoording neemt tegenover de bisschop of de deken. De koning geeft hierop geen antwoord, maar bedreigt de kapelaan. Deze kiest eieren voor zijn geld en doet wat hem wordt gevraagd (r. 2961 ev.).