Pannenkoek!

DEN HAAG-IRAK-DAVIDS

Zèg dan verdomme gewoon weer eens een keer dat je beter je mond had kunnen houden, en dóe dat de volgende keer ook. Dan kan iedereen gewoon op tijd naar bed.  Wàt een eikelpechvogelpannenkoek!