De weg naar school toe was er soms precies lang genoeg voor. Als ik in de herfst buiten een spinneweb zie denk ik aan de “spiegels” die we vroeger maakten van een rondgebogen ligustertwijg waarmee we bemistte webben oplepeldenen daarna met de rechterwijsvinger voorzichtig tot een glad geheel smeerden.