Toch nog erg verbaasd troffen we Jannes op de aangegeven plek aan: inderdaad 2de Klas Rij 7 No39. Waarmee ook gelijk de data van Janna bekend zijn. We hebben wel de indruk dat we niet nog 100 jaar hadden kunnen wachten.