Geschiedschrijving

Vandaag de saamhorige opening van geheel heringerichte maar allang weer open Postweg. Met wat gemeentelijke subsidie werd geschiedenis geschreven: 4. En d’organisatie verdient een pluim voor de getrooste inspanning.