De wereld is op punten veel verrotter dan je je voor wilt stellen. Hoe is het mogelijk dat dit kan bestaan en zolang kan blijven bestaan!

Ik weet het natuurlijk wel: $$$$$$$$$$$$$$$ (nu: $1 = €0,721344586)

Kun ik het me permitteren om het aan te zien en zelf mijn eigen leven verder te leven, of is dat egoïstisch en moet ik strijden voor een betere wereld? Tegen de bierkaai? Het lijkt mij altijd goed om zelf ook je eigen belangen te behartigen en daarbij te waken die van anderen niet te schaden. Het is bijvoorbeeld fout en idioot om jezelf met een vliegtuig vol anderen in een toren vol anderen te boren, evident. Of om miljoenen mensen zich met hun leven te laten behelpen omdat het geld aan een vermeende oorlog moet worden besteed.