Beursbericht

Beursbericht

KPN up
image-726

Het beursnieuws ligt op straat.
Hoe minder personeel, hoe meer winstverwachting. Zalig zijn de midden- en kleinbedrijven.