Beursbericht

Het beursnieuws ligt op straat. KPN omhoog.
Hoe minder personeel, hoe meer winstverwachting. Zalig zijn de midden- en kleinbedrijven.