Vaak wordt er gesproken over de huisvrouw in tegenstelling tot de zogenaamde werkende vrouw. Alsof de huisvrouw niet werkt! Er zijn weinig beroepen die zo veelzijdig en zo veelomvattend zijn als dat van huisvrouw. Wilt u als huisvrouw uw taak naar behoren vervullen, dan hebt u, behalve vakkennis, bijzondere karaktereigenschappen nodig, zoals tact en rechtvaardigheidszin om met uw huisgenoten om te gaan (man, kinderen, huishoudelijke hulp), vaste wil en innerlijke discipline om voor de kinderen steeds het goede voorbeeld te geven, en ten slotte het vermogen om vooruit te zien, want zonder dat is er beslist geen goede organisatie mogelijk.

Geen huishouding, al is zij nog zo eenvoudig, kan goed worden bestuurd, als de huisvrouw er niet haar volle aandacht en belangstelling op richt. En omdat de werkzaamheden, waarvan er sommige dagelijks, andere wekelijks of maandelijks terugkeren, zeer verschillend van aard zijn, is een bepaalde methode bij het werken onontbeerlijk. U moet dan ook leren werken volgens een plan, een systeem. Doet u dit niet, dan worden er werkzaamheden vergeten, zaken verwaarloosd – met alle nodeloze slijtage, onkosten, zoeken en daarmee gepaard gaand tijdverlies, ergernis en rompslomp.

Houdt u zich niet aan uw eigen werkplan, dan heeft dit ook geen waarde en loopt de boel toch in het honderd. Is het bijvoorbeeld nodig, dat u om zeven uur opstaat om in de loop van de ochtend alles behoorlijk op tijd klaar te krijgen, dan moet u ook om zeven uur opstaan, en niet om kwart over zeven! Zo’n verloren kwartiertje haalt u de hele ochtend niet meer in, u wordt gejaagd, u brengt dit door snauwerigheid over op uw huisgenoten, vooral op de kinderen – de stemming in huis is bedorven.

Uit: Baedeker voor de huisvrouw, deel 2: Huishouden op rolletjes, Nederlandse boekenclub ‘s-Gravenhage.
Kijk ook uit naar de delen 3 (Van vingerhoed tot strijkplank), 10 (Dank u, dokter!),13 (Eén recht, één averecht) en 16 (De gestroomlijnde naald).