Onbetaalbaar

Waardering ook immer voor de gezel die nimmer nalaat hoogst bekwaam zijn meester te blijven dienen. Meesterlijk.