(digitally colored 2023)

Hier lijkt geluk nog heel gewoon