Jaar… na jaar… na jaar…

Sinds 2004 wordt er gewerkt aan de samenvoeging van buurtcentrum en speeltuin tot een wijkcentrum. Sinds juli 2005 ligt de coördinatie van de verbouwing in handen van de gemeente. Dat de nieuwbouw als nog recent gepland dit jaar gereed is, betwijfel ik. Op dit moment is het oude gebouw -dat op dezelfde plaats staat- nog volop in gebruik.