Twee hagelbuien en een ijzige koude maakten duidelijk dat het op deze koninginnedag een echte rommelmarkt betrof. Items die even ervoor nog een hele euro op moesten brengen werden onverbiddelijk in de container gedeponeerd. Deze container is voor veel deelnemers de voornaamste motivatie om deel te nemen: het is de enige mogelijkheid in het jaar om je zolder zonder stortingskosten op te ruimen.

En de koper die de euro teveel geld voor de waar vond, pikte het item vervolgens gewoon weer uit de container.