Het is wel heel anders als vroeger, maar afwassen is nog steeds een gezellige aangelegenheid. Een kind kan de was doen, kunnen we nu gerust zeggen. De afwas dan, het wassen van de kleren blijft een vervelende arbeidsintensieve aangelegenheid, waarbij een kind maar mondjesmaat kan helpen.