Way back when

Dochamps 2004, het leven was ook nog gewoon het leeglepelen van je toetje.

Posted on

Linksaf

Je kunt alleen maar gissen naar de beweegredenen van deze tijdelijke maatregel.

Posted on

Carters

Ondanks dat ze zich de Carters noemen zat Keep on the sunny side niet in het repertoire. Wel Apple Jack.

Verviers

Dat Verviers niet uitblinkt in gezelligheid bleek ook al wel toen we er een plaatsje zochten om wat te drinken. Wat aan de buitenkant nog de schijn had van een gezellig café bleek steeds weer een helverlicht drinklokaal dat ons helemaal niet aanlokte. We keerden … Lees verderVerviers

Posted on

Peche privee

Voorbehouden aan de uitgezette Canadese bevers, die er lekker huishouden. Morgen verder.

Posted on

Coo

Het is wel leuk maar echt spectaculair zijn ze nou ook weer niet, die watervallen van Coo. Toch bezochten we ze voor minstens de derde keer met de verwachting dat de kinderen over enige jaren ook terug zullen keren onder dat motto Hier kwamen we … Lees verderCoo

Doordraaien

De aanblik van een draaimolen met één kind en een daarop wachtende ouder zoals hier in Verviers is troosteloos. En dat de draaimeester de molen stilzet waarna het kind een ander voertuig uitkiest, het kaartje int en de molen weer start. Op deze manier is … Lees verderDoordraaien

Posted on

Kerst 2014

Gelukkig kwam de verkoudheid pas na thuiskomst.

Posted on

Oude doos (2)

Tot mijn verbazing zie ik regelmatig weer Herman van Molle als een Belgische Kees Driehuis vlekkeloos en met ingehouden humor de Canvascrack presenteren. Ik denk dat het 25 jaar geleden was dat we, moeder en ik, dinsdagavond klaar zaten voor de IQ-quiz, waarbij dezelfde, en … Lees verderOude doos (2)

Posted on

Wacht

Terwijl het een stopt, dendert al het andere gewoon voort. Het twitteren (read/write) inmiddels ook gestaakt, en ik moet weer even opnieuw zoeken naar alternatieve invullingen. Dat was ook de bedoeling. Lekker alleen mijn eigen mening naar aanleiding van eigen observaties over het eigenzinnige, minachtende … Lees verderWacht

Willig

Een belangrijke taak om vele redenen voor overheden zou zijn het stimuleren van vrijwilligers. Gewoon belangeloos althans zonder geldelijke vergoeding en direct belang dingen doen. Ik weet dat Røtte een dagdeel in de week lesgaf op een soort van achterstandsschool (waarom denk ik eigenlijk dat … Lees verderWillig

Posted on

Historiebesef

Kerkhoven hebben aantrekkingskracht op fotografeerders, constateer ik. Het lijnenspel en de silhouetten leveren vaak esthetisch plaatjes, maar ook is respect voor het verleden niet verkeerd. Soms moet je zelfs wat mos weg krabben om te zien hóe oud het wel niet is.

Posted on

Voorbijgevlogen

De tijd vliegt voorbij als je druk bezig bent. Maandag weer aan de slag.

Posted on