Doenpensioen

Ik hoor het me nog zo zeggen, midden jaren 90 tegen de pensioenman van de ING: als mensen willen gokken doen ze dat zelf maar, het pensioen moet zo zeker mogelijk zijn. Vooral obligaties dus, en toen iets met een risicoloos rendement van 4%, De financieel adviseurs kijken je meewarig aan met zo’n keuze, maar dat is vaak wederzijds.

Dat was 25 jaar geleden, inmiddels zijn we in de zoveelste vervolgregeling, het het beeld dringt zich aan me op dat alles wat in Nederland met geld te maken heeft inmiddels samengekomen is in a.s.r.

Bij zo’n ambitie past een Defensief profiel, en dan verwacht je intuïtief het vlakste resultaat: geen pieken, geen dalen, gestage waardeaangroei. Er is de laatste jaren genoeg ondenkbaars gebeurd om daar geen spijt van te hebben.

Dan kan het toch niet anders dan dat er iets mis is gegaan met dit soort resultaten?