Het is niet mijn genre, maar Ronnie kan nog prima een woonzorgcomplex in rep en roer brengen, zag ik bij toeval met eigen ogen. Voor de anekdotes waarin de nadruk op de jaren 50 en 60 lag had wellicht beter de microfoon van de ceremoniemeester gebruikt kunnen worden die wel tot achterin ondersteund werd (“ik hoor het wel maar ik versta het niet”) maar verder was het weer een uur volle bak in Ter Reede. Geen rolstoelpolonaises, wel verstrooiing.

Vermeldenswaardig qua Tober is nog dat ik destijds (1975) een link probeerde te leggen tussen zijn hit met Ciska Peters en het reuzenrad op de kermis in het eigen Brabantse dorp. Het mocht niet zo zijn, geen geld voor.