Oliver

Posted on

Hoe je van niets iets kunt maken, kunt creëren. De naam inwording zegt het mooi. Er was een watertoren met historie en verder niks, je zou het een probleem kunnen noemen, een zorgenkind. Duur, verzakkingsgevaar en een monument. En een projectontwikkelaar die het als onderdeel van een oplossing op zich neemt. Dat er dan een idee en een initiatief ontstaat om er iets mee te doen, het als landmark te gebruiken voor een gebied waarin je wat kunt chillen, kletsen, luisteren, en ruimte biedt voor al wat aangenaam kan zijn, zonder ernstige ambities of verstikkende  businessplannen, dat vind ik mooi. Met vrijwilligers die graag vrijwillig zijn zonder BHV-eis of sociale hygiëne; die heb je thuis ook niet.
Ieder klein stapje op de goede weg brengt je automatisch waar je wilt zijn, zonder ooit aan te komen. Er was niks en er ontstaat iets, wat zomergast kWiebes economie zou noemen zolang het maar geen kunst is.

Dat geldt voor muziek net zo. Van gymleraar kun je muzikant worden, en van muzikant kun je de stap naar artiest maken, als je dat daarmee niet al bent. De muziek is er omdat je het gemaakt hebt, uniek maar voor herhaling en verfijning vatbaar. Je hóeft het van niemand te doen, en toch doe je het. Met hart en ziel en zaligheid en hard werken. Zo zien en horen wij dat graag, iets maken, waarde toevoegen, de mentale economie.

Heel wat anders dan bij het geïnstitutionaliseerd vermaak waar onze gemeente onder de strakke regie van onbenulligheid kaal slaat. Ik denk dan aan de vakantiespelen die traditioneel de laatste weken van de vakantie bepaalden. Elk speeltuin bruiste met honderden kinderen en gedreven vrijwilligers, de kiem van saamhorigheid in de wijken. Dit jaar? Nog drie: De Tempel, ’t Lansink, De Jeugd. Geen Vogelkwartier, geen Sterrentuin, geen nou, al die anderen dus ook niet. Zonder slag of stoot is een hele infrastructuur onder de vlag van professionaliseren grondig afgepeld tot bijna niks, een gemeentelijke vastgoedportefeuille. Die bijna binnen de begroting past.

Moraal: initiatieven en ideeën van divers pluimage moeten van onderaf of binnenuit komen en behoren te worden toegejuicht en gefaciliteerd.

Oliver Verse, solo tryout#4, Watertoren Hengelo, 30 augustus 2018.