Ariënsschool

Posted on

201504_hlo-005_1000

Hij staat er nog steeds, de verpauperde Ariënsschool. Met een doortastend gemeentebestuur had dit al lang omgetoverd kunnen zijn in bijvoorbeeld een vriendelijk plantsoen, maar de oppositie vindt het na de jarenlange fiasco’s nog steeds een reële optie om dit te renoveren. De laatste mij bekend waanoptie was een appartementsgebouw voor ouderen (“Bureau Kleisen wil dat het geheel behouden blijft”), maar ook die voor januari aangekondigde knoop werd niet gehakt en een periode van stilte volgde.201504_hlo-017_1000

Los van wie er gelijk heeft: het aanblik van deze voormalige school en het naastliggende Badhuis zijn een doorn in ieders oog en een pijnlijk symbool van het gebrek aan slagvaardigheid van de verantwoordelijke organisaties.

Als een oude boerderij op gemeentelijk advies al geheel “vernieuwbouwd” (eufemisme voor gesloopt en iets heel anders nieuw bouwen) moest worden tot een ex-wijkcentrum is het ook hier niet ingewikkeld te besluiten dat de boel gewoon neergehaald kan worden. Mochten er dan alsnog ouderen-appartementen nodig zijn, dan kan de gevel ongetwijfeld sterk geïnspireerd worden op die van de oude school. Kan de aandacht weer gericht worden op belangrijker zaken als zorg, bijstand en de oplossing voor het stadscentrum. Durf te kiezen.