Doordraaien

Doordraaien

201412_waimes-338_1000

De aanblik van een draaimolen met één kind en een daarop wachtende ouder zoals hier in Verviers is troosteloos. En dat de draaimeester de molen stilzet waarna het kind een ander voertuig uitkiest, het kaartje int en de molen weer start. Op deze manier is het geen smoutpot.

Verviers, een oud-(textiel-)industriestad nabij Luik kent zichtbaar zijn problemen.201412_waimes-327_1000