Raarrr

Raarrr

201406_div-005_1000

Ze plakten een hele dag aan de muur en verdwenen in de avond. Wij denken aan twee uit de kluiten gewassen nachtvlinders aka motten. Het was een vreemd gezicht.201406_div-002_1000

Het zou iets van een pijlstaart kunnen zijn (vlindernet.nl: SPHINGIDAE), parend en wel:

De pijlstaarten danken hun Nederlandse familienaam aan de karakteristieke stekel (pijl) op het achterlijf van de rups.
De familie van de pijlstaarten omvat wereldwijd ruim 1460 soorten, waarvan het grootste deel in de tropen leeft. In Nederland komen 18 soorten voor, waarvan de meeste als standvlinder en enkele als trekvlinder. Van de trekvlinders die zich hier voortplanten zijn de meeste niet in staat om hier te overwinteren. Waarnemingen in het vroege voorjaar duiden er op dat bepaalde soorten soms wel in staat zijn om zachte winters te overleven. Van enkele waargenomen pijlstaarten is de herkomst twijfelachtig; waarschijnlijk betreft dit exemplaren die mee zijn gekomen zijn met fruit-, groente- of plantentransporten.