Kiescalculator

Posted on

Photo 13-02-14 21 38 08

Kiezen is lastiger dan ooit, waar het vroegûh juist zo simpel was. Als je rijk was en dat wou blijven stemde je VVD, als je geloofde CDA en als je was voor een eerlijke verdeling waarbij ook de Eenvoudige Arbeiders een leven konden hebben werd het toch PvdA. Vond je jezelf compleet ondergeschikt aan de wereld Groen Links en vond je je intellectueel dan paste D66.

Zo waren onze vertegenwoordigers op die punten een afspiegeling; je had het aan de hand van de gegevens uit het bevolkingsregister automatisch samen kunnen stellen als we de automatisering op orde hadden.

Dat werkt best goed voor grote thema’s en regelt dat je land of gemeente een afspiegeling is van de bevolking, waar het om gaat. Het is overigens lastig genoeg om die uitgangspunten samen te smelten tot goede keuzes, maar daarom moeten de vertegenwoordigers nog iets meer zijn dan een afspiegeling; ze moeten ook nog verstandig politiek kunnen bedrijven.

Zo werkt het nu duidelijk niet meer.

In een goedbedoelde poging kiezers te helpen zijn er kieswijzers gelanceerd. Een sympathieke gedachte. Ze doen denken aan de vragenlijsten zoals die bij aanbestedingen worden toegepast, waarbij je als leverancier mag kiezen tussen Ja of Nee op vragen als “De applicatie kan omgaan met leestekens”. Het antwoord is daarop natuurlijk altijd Ja, en net zo min als dat je in een oneliner een compleet thema scherp kunt neerleggen kun je in het antwoord dus ook geen nuance kwijt.

Bovenstaande afbeelding is het resultaat van mijn poging tot kiesadvies. Het advies is is D’66 omdat ik het daar op 17 punten mee oneens ben. Een voorbeeld van  zo’n punt is bijvoorbeeld Stelling 7:

Hengelo moet het aantal ambtenaren flink verminderen, ook al gaat dat ten koste van de dienstverlening.

Ik vind daar wel wat op aan te merken. Ik herinner me onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat Hengelo het meeste aantal ambtenaren per inwoner heeft. Dat hoeft niet, dan kan dus minder; zo’n ingewikkelde gemeente is Hengelo nou ook niet weer. Ik ken ambtenaren die je best zou kunnen missen, die niet ten koste gaan van de dienstverlening, integendeel. Een Ja ligt dus voor de hand, wat met hetzelfde gemak geïnterpreteerd kan worden als dat ik de gemeentelijke dienstverlening te overdadig vind en dat het best een tandje minder kan. Dat is niet wat ik bedoel. En dat is nog tot daar aan toe, maar zo kunnen de partijen hun standpunt ook hebben bepaald, en is de kans dat het antwoord een zinvol advies oplevert slechts 25% geworden (volgens mij).

Het werd pijnlijk duidelijk bij het lijsttrekkersdebat van afgelopen maandag in ons Metropool. Bij twee van de drie stellingen was een discussie van 2-tegen-2 bedacht maar bleek het 3-tegen-1 te worden, waarbij een tegenpartij ook vrolijk argumenten vóór wist in te brengen. Ze wisten zelf hun zwart-wit standpunt ook niet, wat mijn betoog prachtig illustreert en tot hoongelach in de zaal leidde.

U bent intussen afgehaakt maar ik ga nog even door.

Tijdens de discussie bleek vaak dat de intenties van de partijen op veel punten wel gelijk waren. Voor de stelling “Hengelo moet ervoor zorgen dat bij nieuwbouw minimaal 35% uit goedkope huurwoningen bestaat” werd gediscussieerd door Burgerbelangen vs. de rest. Iedereen wil aandacht voor die verhouding, geconstateerd werd ook dat zo’n streven er al jaren is maar dat daar niks van terecht komt, waarmee het dus tot een item voor de bühne verwordt. Een stemgewezene zal Ja zeggen als die vindt dat er voldoende goedkope huurwoningen moeten zijn maar heeft net zo min het besef van zinvolle verplichting of juiste percentages. Een zinloos stemadvies.

Zo heeft een bezoekje aan het vertegenwoordigersdebat (een tweetal partijen had een mondiger partijlid ingezet als reserve-lijsttrekker, ook met het oog op de duidelijke-taal prijs die te winnen was) wel zin. Een persoonlijke evaluatie, altijd tricky:

 • De traditionele partijen PvdA, CDA en D’66 en ook Christenunie steken professioneel af, kalm, bedaard en relatief kleurloos wordt het standpunt duidelijk neergelegd. Verder is er -qua spreken en debatteren- veel amateurisme en matige voorbereiding. Een initiële verklaring van 30 (45?) seconden moet je minstens 10 keer geoefend hebben en moet er natuurlijk uitkomen tot in de bel. Dat lukte niemand.
 • De huidige wethouders hebben duidelijk het vaakst voor een zaaltje gestaan.
 • De VVD werd frappant vertegenwoordigd door een mini-Rutte Onno Fiechter. Qua toon en retoriek is de vergelijking treffend, en dat zijn nou net niet ’s mans sterke punten.
 • Rising SP-star Mariska ten Heuw, besmet door het Agnes Kant-syndroom van verbetenheid en felheid won de prijs weliswaar, maar had bij mij de dag ervoor in Buitenhof om dezelfde reden al afgedaan. Zoals Samsom gisteravond bij #penw ook krampachtig verschillen met D’66 probeerde te overschreeuwen in de hoop dat voor nuance of weerlegging geen tijd meer zou volgen. Niet meer doen, al is het goed bedoeld. Maris verwacht ik binnenkort in de landelijke SP terug te zien, met stekkerdoos.
 • De armoedepartij moet zich opheffen of andere leden werven. Mensen zonder geld zullen vanwege de naam op deze partij kunnen stemmen, maar zullen gaan constateren dat het niets heeft opgeleverd.
 • ProHengelo is me eigenlijk niet bijgebleven. Ze zijn nogal populistisch (liever een gesloopt Badhuis dan nog tig jaar een kansloze bouwval) al kan ik sympathie opbrengen voor de standpunten in hun flyer. Het nieuwe niet-te-bouwen stadskantoor is een sterk punt.

Een nieuw stadskantoor in deze tijd is een slecht idee, maar gelukkig is het oude al gesloopt. Als laatste illustratie nogmaals de stemwijzer, in de wetenschap dat het huidige college vóór is en 80% van het Hengelose electoraat tégen is. De stelling: De gemeente moet een nieuw stadskantoor bouwen.

Oneens zijn:

 • ProHengelo (Geen peperduur stadskantoor met ondergrondse parkeergarage bouwen maar de ambtenaren huisvesten in vrijstaande kantoorpanden in de binnenstad),
 • D’66 (D66 wil alleen een nieuw stadskantoor bouwen als dat in combinatie is met particuliere investeringen in de vorm van nieuwe winkels, appartementen en horeca. Dit gedeelte van Hengelo heeft hard een opknapbeurt nodig, maar niet door de gemeente alleen)
 • Christenunie (De ambtelijke organisatie kan ook in andere gebouwen terecht, bv oud CWI, Telgenflat, etc)
 • SP (De SP vindt dat de combinatie winkelen, werken, recreëren en wonen zorgt voor een aantrekkelijke binnenstad. Wij willen daarom dat ambtenaren teruggaan naar de binnenstad. Lange Wemen voorziet in de bouw van een stadskantoor (gemeente) in combinatie met horecaplein, woningen en een beter winkelcentrum Thiemsbrug (investeerder). Dit is een grote impuls voor de binnenstad. Als de investeerder zich terugtrekt moet de gemeente geen nieuw stadskantoor bouwen)
 • VVD (Na 2008 is de wereld ingrijpend veranderd door de economische crisis. De afgelopen 4 jaar heeft de gemeente Hengelo meer dan 30 miljoen euro moeten bezuinigen. Dan kunnen we in 2014 niet een nieuw stadskantoor gaan bouwen van tientallen miljoenen euro’s)
 • APN (Op tegen. Daar is onze armoede partij nederland het niet mee eens, er is in de binnenstad op de markt (telgenflat) kantoor met 4 a 5 verdieppingen staat leeg)
 • CDA (Een nieuw stadskantoor is geen doel op zich. Het CDA wil investeren in een gezellige binnenstad. Het project Lange Wemen zorgt hiervoor. We krijgen een horecaplein, winkels, een nieuwe parkeergarage en Thiemsbrug wordt vernieuwd. Er komt sfeer en gezelligheid. De gemeente is bereid haar ambtenaren in een nieuw stadskantoor huisvesten in dit gebied. Daarmee is een nieuw stadskantoor een middel om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en dus geen blinde kwestie van „moeten”. Geen stadskantoor, geen Lange Wemen en andersom)

Eens zijn:

 • PvdA (De bouw van een nieuw stadskantoor is onderdeel van het project Lange Wemen: de projectontwikkelaar wil miljoenen investeren in de Hengelose binnenstad, onder voorwaarde dat de gemeente een bijdrage levert door de bouw van een stadskantoor. Daarnaast zullen de ambtenaren en bezoekers aan het stadskantoor zorgen voor 1.000 extra bezoekers in de binnenstad per dag en de gemeente kan goedkoper werken doordat alle ambtenaren op één plek zitten)
 • GroenLinks (Voor GroenLinks geldt: afspraak is afspraak. Samen met investeerders is gekozen voor het plan Lange Wemen inclusief stadskantoor. De gemeente moet zich met die partners, met wie we al veel geïnvesteerd hebben, aan de afspraken houden. Mocht dat in onderling overleg veranderen dan kan er naar andere gebouwen in het centrum gekeken worden. In ieder geval willen we de ambtenaren terug in de stad)
 • BurgerBelangen (Het stadskantoor maakt deel uit van Lange Wemen, een belangrijke impuls voor een levendige binnenstad. Inmiddels zijn onomkeerbare stappen gezet en nu stoppen is (ook financieel) geen optie meer)

Je kunt dus zeggen: drie partijen (D66, SP en CDA) belazeren de kluit en diskwalificeren daarmee voor deugdelijke volksvertegenwoordigers. De anderen zijn wel eerlijk en daar zal de keuze dus op moeten vallen. En dan zou je met de verklarende nuances zèlfs nog voor een nieuw stadskantoor kunnen kiezen.