Klein Driene 2012

Klein Driene 2012

image-6117
Hoe staat het toch met die langbevochten rotonde op de kruising van de Mozartlaan en de Haydnlaan hoor ik u vragen. Nu, zó dus vandaag.

Van links naar rechts zien we eerst de Raphaëlkerk, ongetwijfeld kampend met toenemende vergrijzing en evenredig teruglopende belangstelling. Vervolgens het tegen verpaupering en gemeente vechtend winkelcluster Klein-Driene en de Joseph Haydnlaan, genoemd naar de Oostenrijkste componist uit de 18e eeuw. Dan de rand van de na-oorlogse en renoverende wijk Klein-Driene en tenslotte het Hazenveld, een ruim en voor vele doeleinden te gebruiken grasveld dat genomineerd is voor Nieuw Winkelcentrum Met Parkeerplaats. De rotonde -zonder bijzonder fietsvoorzieningen zo te zien- ligt er alvast.