Folklore

Folklore

image-6050
Zo kan die wel weer. Het is een Saksisch gebruik om een vers-50-jarige enigszins schertsend in het zonnetje te zetten. De een vindt dat leuk, voor de ander hoeft het niet, maar ontkoombaar is het nauwelijks. De rolverdeling bij deze folklore is strak gedefinieerd, waarbij directe buren een coördinerende verantwoordelijkheid hebben, en vaak zijn er nog subinitiatieven van collega’s of kennissen, waardoor er niet zelden drie Abrahams of vier Sarahs in de voortuin zijn aan te treffen. Het hele gebeuren gaat op elk aangrijpbaar moment -opbouw, feestje, afbraak- gepaard met een borrelmogelijkheid. Dit gebeurt overigens ook bij bruiloften en geboortes.

Mensen leven tegenwoordig langer, dus zou het voor de hand liggen de jubileumering door te schuiven naar bijvoorbeeld 55 of 60 jaar. Het tegendeel zien we gebeuren.

image-6051
Er zijn nu regelmatig festiviteiten zichtbaar bij eerdere mijlpalen: Eva wordt 25 en wordt voor iedereen zichtbaar geattendeerd op de begonnen aftakeling, en ook Sandra is met haar 40 getransformeerd van jonge roos naar oude doos. En zo creëer je alle dagen gewoon zelf feest. Daar hebben wij geen overheid bij nodig.