Folklore

Zo kan die wel weer. Het is een Saksisch gebruik om een vers-50-jarige enigszins schertsend in het zonnetje te zetten. De een vindt dat leuk, voor de ander hoeft het niet, maar ontkoombaar is het nauwelijks. De rolverdeling bij deze folklore is strak gedefinieerd, waarbij … Lees verderFolklore

Posted on