Deze nieuwsgierige jongeman stapte op Koninginnedag geïntrigeerd op me af met een spannend stuk plastic speelgoed, voor weinig geld verworven op de rommelmarkt naar ik aanneem. Zijn opa vergezelde hem, en we spraken even met afschuw over dat meisje die de hele dag moederziel alleen haar kleedje bemande, in de loop van de middag werd opgehaald en haar lang niet lege kleedje voor de opruimploeg achterliet.

Zo werden het dus de beter opgevoede mensen van het buurkleedje, die als laatsten het plein verlieten.