Provincie

Provincie

Geheel toevallig werden ongeveer een week voor de afgelopen provinciale verkiezingen op verschillende plaatsen langs mijn woonwerkverkeersroute snelheidsdisplays geplaatst, met daarop “Provincie Overijssel” vermeld. Met dit project hoopt de provincie Overijssel een aandeel te leveren in de verkeersveiligheid, zegt de leverancier. Vergeefse hoop, als je het mij vraagt. De plaatsbepaling is duidelijk op grote afstand gebeurd, ik vermoed ongeveer als volgt: verdeel op deze kaart een groot aantal snelheidsdisplays over de provinciale wegen door op het oog wat te klikken op lantaarnpalen totdat een evenredig ogende verdeling werd bereikt.

Deze staat bijvoorbeeld hier, en hoe serieus ik ook probeer: het is met mijn auto niet mogelijk om na het verlaten van de bebouwde kom van Lonneker een te hoge waarde (80 mag) op deze teller te laten verschijnen. Even verderop doemen de verkeerslichten alweer op. Is er verkeerskundige die aannemelijk maakt dat deze investering bijdraagt aan de veiligheid?