Modern times

Modern times

Zojuist stuurde ik een e-mail naar een ambtenaar van een niet nader te noemen Nederlandse gemeente. De prompte reactie luidde per omgaande:

U heeft zojuist een e-mail gezonden aan de gemeente X. Degene aan wie de mail gericht was heeft deze ontvangen.
De door u verzonden mail heeft echter géén juridische status. Daarom zal de gemeente X deze mail niet formeel in behandeling nemen.

Ingevolge het besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer X kan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente X géén verantwoordelijkheid nemen voor de afdoening van deze e-mail.

Indien uw bericht toch formeel geregistreerd en afgehandeld dient te worden, richt dan uw bericht aan het e-mailadres gemeente@X.nl of stuur een formele brief.

B&W gemeente X.

Dat geeft de burger moed *not*, is dit een gemeente(bestuur) waarmee ik me zou willen identificeren? En de stelligheid van het statement “Degene aan wie de mail gericht was heeft deze ontvangen” lijkt me misplaatst, trouwens.