Voorspelbaarheid

Voorspelbaarheid

De zetelprognose van De Hond zat er 13% naast. CDA en VVD te optimistisch, PVV en SP te pessimistisch. Ik denk dat deze peilingen de uitslag beïnvloed hebben, en ben er dus op tegen: het bevordert het zogenaamde strategisch stemmen, waardoor een verkeerde afspiegeling van wat Nederland werkelijk wil stemmen wordt verkregen.
Het geeft wel inzicht in de Het Best Door De Hond Te Voorspellen Partij. Het electoraat van de PvdA blijkt het betrouwbaarst, van PVV en Christenunie het onvoorspelbaarst. Verdere interpretatie wordt den lezer gelaten.