Zelfredzaam

Zelfredzaam

hengelo veilig
image-2003

..wat bewijst dat de invloed van de gemeenteraad, -ambtenaren en wethouders gelukkig zeer beperkt is.