Crossmedia

Crossmedia

helemaal hengeloHengelo is schijnbaar verguld met de resultaten van de herriolering, en vist via alle beschikbare media naar complimentjes. Twee brieven en twee e-mail herinneringen mocht ik al ontvangen, en daarbij is het gebied vergeven met deze borden. De enquetevragen bieden onvoldoende uitdaging (lees: nut) om het onbeholpen gedrag van de ambtenaren en de tijdelijk omzethalvering te ventileren, dus voorspel ik vast de kop in van het persbericht “Hengeloër zeer tevreden met project rioolvervanging”, waarbij gemakshalve niet vermeld gaat worden dat de drempel om van een representatieve steekproef te mogen spreken niet gehaald wordt.
Het ware beter om eerst intern eens zelf een serieuze evaluatie ter leering ende vermaeck te doen, en mochten er daarna nog vragen zijn waar je van belanghebben een zinvolle mening wilt horen die eens uit te nodigen voor een kopje koffie. Als je het echt wilt weten tenminste.