Verlakkerij (2)

Posted on

Nog veel erger is het eigenlijk met dit blaadje, Sprout. Ongevraagd ontvingen we hiervan iets van een jaar geleden in tweevoud (er wonen 2 ondernemers op dit adres) een proefexemplaar met de uitnodiging iets in te vullen of aan te melden zodat ook in de toekomst kon worden genoten van dit overbodig blad. Dat hebben we nooit gedaan, nooit gereageerd op uitnodigende e-mails en zo voorts, maar ook dit blad glijdt ongeveer maandelijks nog steeds in duplo door de bus. Uitscheuren, oud papier.

Beide bladen komen van VNU Media.

Ik vind dat we in een maatschappij moeten leven waarin ik acteer als ik iets wil, en daarnaast dus kennelijk niets wil. Stopt het ongevraagde!