Openbaar

Openbaar

Er moet nog steeds veel gebeuren willen wij spreken van Hoogwaardig Openbaar Vervoer en Goed Alternatief. Dat moet je met enige regelmaat zelf ondervinden. Het is makkelijk en niet eens verschrikkelijk duur, maar het moet veel sneller en betrouwbaarder kunnen. Als alle extra benzinebelastingcenten aan bussen en treinen besteed worden, kunnen we (eeh.., ze) volgens mij een serieuze slag maken!