Werkkleding

Werkkleding

image-881

Het is dus niet dat de muzikanten geen jas hebben. Voorstelbaar is wel dat deze het bespelen van de doedelzak belemmeren.