Verdomme!

Verdomme!

Die waardeloze herten verzieken het voor iedereen. Alsof ze het expres doen.