Verdomme!

Posted on

Die waardeloze herten verzieken het voor iedereen. Alsof ze het expres doen.