Jaarverslag

Jaarverslag

Heel 2007 zit er op, dus moet er gerapporteerd worden.

2007maand.jpg
image-676

Juni was overduidelijk de drukste maand, wat te herleiden is tot de fotoreportage van het wijkvolleybaltoernooi. De promotie voor de website van het wijkcentrum -waarvia de foto’s- tijdens het toernooi was blijkbaar effectief. De maandag erop was de drukste dag van het jaar; in juli en december was perspectie deels gesloten.

Maandag wasdag

De topmaand heeft ook zijn weerslag op de weekverdeling. Puur op grond van genoemde topdag komt de maandag als favoriete bezoekdag uit de bus, terwijl dat op grond van de andere maanden niet het geval is. Per maand schommelt het enorm, en er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen.

dag en nacht
image-677

De dagverdeling laat als verwacht geen verrassingen zien: het is ’s nachts en tijdens de ochtend- en avondspits minder druk, en onze bezoekers kunnen tot in de later uurtjes doorgaan.

Wat ik maar wil zeggen: statistieken lijken vaak eenduidig, maar al te vaak wordt er op verkeerde gronden geconcludeerd of tenminste gesuggereerd. Ons jaarboek zegt bijvoorbeeld:

Rooms-katholiek basisonderwijs bereikt ‘marktaandeel’ van 50 procent
Op 1 oktober 2006 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde en 2 bijzonder neutrale scholen. Het totaal aantal leerlingen is met 7.768 vrijwel even groot als vorig jaar. Precies 50% zitop een rooms-katholieke school en 30% op een openbare school. Het protestants-christelijk onderwijs heeft een ‘marktaandeel’ van 13 procent van de leerlingen. Sinds 2001/02 is het aandeel rooms-katholiek onderwijs in de leerlingenaantallen met 6 procentpunt toegenomen.

wat een toename van het aantal katholieke leerlingen vaststelt en succes voor de rooms-katholieken suggereert. De krant maakt de kop nog iets dikker: Katholieke scholen winnen terrein.
Ik weet daarbij bijvoorbeeld dat het in een klas van rond de 30 leerlingen op een katholieke school niet uitzonderlijk is dat er slechts 2 leerlingen (om wat voor reden dan ook) communie doen. Ik zou dan neigen naar de kop dat er teveel katholieke scholen in Hengelo zijn of te weinig geografische spreiding van de verschillende scholen. Liever immers geveinsd katholiek dan elke dag 10 minuten extra fietsen, toch?