BOURTANGE – Twee berichten, dezelfde inhoud. Ik weet wat tot beter resultaat leidt.