Overlast

Posted on

Het komende jaar gaat er veel en langdurig gewerkt worden aan de weg. Voorafgaand aan de werkzaamheden begin 2008 aan de ondergrondse kabels, leidingen en riolering maar ook verharding en straatverlichting worden nu alvast de gasleidingen vervangen. Dat lijkt inefficient, maar is het dat ook?

In het gat op de foto zie je onder andere de groene kabel waardoor hengelog loopt. Qua bedrijfszekerheid lijkt het mij hier in het algemeen inderdaad wel wat te verbeteren.