Kerstgedachte

Posted on

En het geschiedde weer eens in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus. Ondere andere met een levende kerststal -vrije gift- en vele, vele uitingen van schoolvlijt is een aanzienlijk bedrag bij elkaar gesprokkeld waarmee de kerstgedachte handen en voeten krijgt na overschrijving ervan naar een weeshuis voor blinde kinderen in Lombok.